Preskočiť na obsah

Well-being a práca

V dnešnej rýchlo sa meniacej pracovnej krajine je dôležitejšie než kedykoľvek predtým venovať pozornosť duševnému zdraviu a psychologickému well-beingu zamestnancov. Naša podstránka sa zameriava na preskúmanie štatistík, dát a štúdií, ktoré nám ukazujú význam psychologického well-beingu pre produktivitu, spokojnosť a konkurencieschopnosť v pracovnom prostredí.

Prečo je well-being dôležitý v pracovnom prostredí?

Zdravý psychologický stav zamestnanca zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní najlepších pracovných výsledkov a dlhodobej spokojnosti v práci. Na tejto podstránke si ukážeme, ako well-being ovplyvňuje firemné prostredie, výkonnosť tímu a celkovú konkurencieschopnosť organizácie.

KOUČING

Koučing je špecifický prístup k rozvoju potenciálu jednotlivca, či skupiny. Pomocou štrukturovaného rozhovoru a za použitia rôznych techník a otázok kouč pomáha klientovi v rozširovaní perspektívy, z ktorej nazerá na situáciu, problém, či konanie. Kouč klienta podporuje v nachádzaní vlastnej motivácie a spôsobov, ako prekonať prekážky, ťažkosti, prípadne uskutočniť pozitívnu zmenu. Kouč je sprievodcom, ktorý klientovi venuje plnú pozornosť a svojimi znalosťami a skúsenosťami akceleruje jeho snaženie.

INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO

Nie vždy je nevyhnutné opustiť prácu, prípadne život, ktorý ste si pred časom sami vybrali. Vyhnite sa kritickým následkom, ktoré vyhorenia môže spôsobiť.
Poraďte sa s niekým, kto má dlhoročné skúsenosti v práci s ľuďmi. S niekým, kto sa venuje téme vyhorenia komplexne a už skoro 10 rokov.

WORKSHOPY

Workshop na tému stres a syndróm vyhorenia pre vašu firmu, tím, kolegov. Praktické informácie a spôsoby ako vyhodnotiť a adresovať príznaky stresu a vyhorenia
u blízkych, či samého seba.

Špecifický obsah workshopov pre riadiacich pracovníkov a manažérov na témy ako prevencia syndrómu vyhorenia v tíme, rizikové faktory v organizácii, zvládanie kritických situácií. Venujeme sa aj témam ako pracovať s členom tímu pri zvládaní syndrómu vyhorenia, či opätovnom návrate do práce.

„Syndróm vyhorenia je očakávateľná, nevyhnutná osobnostná obrana, ktorá je viditeľná po určitom čase praxe každému profesionálovi. Najčastejším prejavom vyhorenia je skracovanie doby kontaktu s klientom, prípadne únik do rýdzo racionálnej roviny. Iným prejavom profesionálnej obrany je vyhľadávanie takých príležitostí ku kontakte s klientom, ktoré vylučujú emocionálne zabremeňovanie. Profesionál, ktorý klientom niečo predčítava alebo prednáša, nemôže byť z ich strany oslovený a „kontroluje situáciu.““ — Oldřich Matoušek

Prihláste sa na odber nášho Newslettra